سقف ایستادرز ساختمان آمفی تئاتر سیتی سنتر زرین شهر

سقف ایستادرز ساختمان آمفی تئاتر سیتی سنتر زرین شهر

ساختمان آمفی تئاتر سیتی سنتر زرین شهر

کارفرمای پروژه:

شخصی

متراژ پروژه:

600 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 20 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST 400/65

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ساختمان آمفی تئاتر سیتی سنتر زرین شهر

پوشش کالزیپ ساختمان آمفی تئاتر سیتی سنتر زرین شهر

Call Now Button