سقف ایستادرز ساختمان اداری و آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

سقف ایستادرز ساختمان اداری و آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

ساختمان اداری و آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

کارفرمای پروژه:

مرکز پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

متراژ پروژه:

1400 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 24 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST 400/65

ویژگی های پروژه:

اجرای سقف ایستادرز در ارتفاع 40 متری

استفاده از ورق آلومینیوم لایه نهایی از نوع PVDF وارداتی

پلان سقف ایستادرز بصورت قوسی بوده و پرلین گذاری بصورت منحنی و موازی با قوس پلان بوده است. لذا چگونگی نصب امگا اسپیسر و ورق آلومینیومی لایه نهایی سقف ایستادرز نیاز به داشتن تجربه فنی داشت.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ساختمان اداری و آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پوشش کالزیپ ساختمان اداری و آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

Call Now Button