سقف ایستادرز ویلای خوارزم شهرک غرب

سقف ایستادرز ویلای خوارزم شهرک غرب

ویلای خوارزم شهرک غرب

کارفرمای پروژه:

پروژه شخصی

متراژ پروژه:

300 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 12 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST 400/65

ویژگی های پروژه:

پوشش سقف دارای چندین شکستگی و اختلاف ارتفاع بود که دیتایل آب بندی آن دارای اهمیت بوده است.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


Call Now Button