سقف ایستادرز ساختمان کتابخانه مرکزی ساری

سقف ایستادرز ساختمان کتابخانه مرکزی ساری

ساختمان کتابخانه مرکزی ساری

کارفرمای پروژه:

شرکت ساختمانی دروِن

متراژ پروژه:

1000 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 17 متر

کمترین شعاع قوس 8 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST-ce 400/65 در سقف استوانه ای

نوع ورق ایستادرز: N-TP-c 400/65 در سقف کروی - ورق کونیک (عرض متغیر قوسی)

ویژگی های پروژه:

اجرای پوشش سقف گنبدی کالزیپ با شعاع قوس 8 متر به صورت سقف یکپارچه که برای اولین بار در ایران با استفاده از سیستم ایستادرز تولید و اجرا شد.

اجرای پوشش پیشانی سقف با شیب منفی و نحوه اتصال آن به سقف کالزیپ.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


سقف ایستادرز ساختمان کتابخانه مرکزی ساری

سقف ایستادرز ساختمان کتابخانه مرکزی ساری

Call Now Button