سقف ایستادرز ساختمان پارک فناوری پردیس

سقف ایستادرز ساختمان پارک فناوری پردیس

ساختمان نرم افزار و سخت افزاری پارک فناوری پردیس

کارفرمای پروژه:

شرکت نوسا (نرم افزار و سخت افزار ایران)

متراژ پروژه:

1800 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 28 متر

کمترین شعاع قوس 7 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST-ce 400/65 در سقف استوانه ای

نوع ورق ایستادرز: N-TP-c 400/65 در سقف کروی - ورق کونیک (عرض متغیر قوسی)

ویژگی های پروژه:

ورق آلومینیوم لایه نهایی از نوع PVDF وارداتی با رنگ ویژه مسی متالیک میباشد.

فرم عصایی پوشش سقف

نحوه اتصال بدنه و زیر سقفی

پوشش نمای قوسی با عرض و شعاع متغیر (بصورت کوئیک)

پیچیدگی در پوشش لبه های سقف با توجه به اینکه پلان بصورت صاف نبوده است و همچنین تولید ورق آلومینیومی (ورق ایستادرز با فرم کوئیک) این بخش و نحوه اتصال به ورق های با عرض ثابت کناری نیاز به دیتایل مهندسی داشته است.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ

پوشش کالزیپ ساختمان پارک فناوری پردیس

پوشش کالزیپ ساختمان پارک فناوری پردیس

Call Now Button