سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه شاهرود

سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه شاهرود

ترمینال فرودگاه شاهرود

کارفرمای اصلی پروژه:

شرکت فرودگاههای کل کشور

کارفرمای پروژه:

شرکت ابنیه گستر شمال شرق

مشاور پروژه:

مهندسین مشاور بانیان دیماس

متراژ پروژه:

3000 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 15 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST 400/65

ویژگی های پروژه:

ترمینال فرودگاه شاهرود شامل دو بخش سالن های در حال بهره برداری و سالن های جدید میباشد. سقف سالن قدیم با یک لایه ورق ذوزنقه ای پوشانده و درحال بهره برداری بود. پوشش بر روی این بخش جهت آب بندی و یکپارچه کردن بصورت تکجداره با ورق ایستادرز نوژان اجرا شد.

موضوع مورد اهمیت در اجرای این بخش پوشش سقف ایستادرز در حین بهره برداری و حفظ آبروهای موجود و اتصالات بین سازه سالن های قدیم و جدید بوده است.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه شاهرود

پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه شاهرود

Call Now Button