ژوئن 17, 2024

بررسی بلند مدت زیپ پنل

تحت یک آزمایش علمی در سال 2023 محقیقین 10 سازه زیپ پنل که بین سالهای 2008 تا 2020 در آلمان ساخته شده اند را بررسی نموده […]
Call Now Button