ملحقات قابل نصب بر روی سقف ایستادرز نوژان:


طراحی سیستم ایستادرز شرکت نوژان به گونه ای است که به راحتی و بدون ایجاد سوراخ و یا پیچ و پرچ بر روی لایه نهایی پوشش سقف با استفاده از براکت و اتصالات ویژه سیستم کابل حرارتی ایستادرز، بر روی گام های ورق لایه نهایی نصب خواهد شد.


کابل حرارتی ایستادرز:

کابل حرارتی سقف ایستادرز

در اقلیم سردسیر با بارش برف بر روی سقف و انباشته شدن آن بر روی سقف و آبرو، سرد بودن هوا باعث یخ زدن برف موجود می‌شود. یخ موجود در آبروها می‌تواند باعث ترکیدن لوله ها و نشت آب به داخل ساختمان شود. لذا در مناطق سردسیر توصیه می‌شود از کابل حرارتی در داخل آبروها و یا حتی در لبه سقف در مجاورت آبرو استفاده شود.

تعداد کابل داخل آبرو که به صورت طولی در کف آبرو به وسیله بسط های مخصوص استفاده و نصب می‌شود با توجه به شرایط اقلیمی و ابعاد آبرو محاسبه و نصب می‌گردد.

کابل حرارتی سقف ایستادرز

جهت کنترل و تنظیم دمای این کابل ها با توجه به رطوبت هوا و دمای محیط از دستگاه کنترل هوشمند استفاده می‌گردد که در محیطی مناسب کنار پروژه تعبیه می‌شود و کلیه کابل ها به آن هدایت داده می‌شوند.

Call Now Button