ملحقات قابل نصب بر روی سقف ایستادرز نوژان:


طراحی سیستم ایستادرز نوژان به گونه ای است که به راحتی و بدون ایجاد سوراخ و یا پیچ و پرچ بر روی لایه نهایی پوشش سقف با استفاده از براکت و اتصالات ویژه پانل خورشیدی سقف ایستادرز، بر روی گام های ورق لایه نهایی نصب میگردد.


پانل خورشیدی ایستادرز:

پانل خورشیدی سیستم ایستادرز

پنلهاي خورشيدي از نسل توليدكنندگان انرژي پاك هستند. توليد انرژي و برق از سوختهاي فسيلي باعث آلودگي هوا ميشود؛ اما پنل‌هاي خورشيدي اين امكان را به مصرف‌كننده مي‌دهند كه بدون آلوده كردن هوا، انرژي موجود در نور آفتاب را تبديل به برق براي استفاده در منزل يا كارگاه خود كند.

سقف های ایستادرز نوژان این امکان را به ما می‌دهد که به وسیله المان های نگهدارنده مخصوص این سیستم، پانل های خورشیدی را بر روی گام ورق لایه نهایی این سیستم نصب نمود و در نتیجه بدون صرف هزینه خرید زمین جهت نصب پانل خورشیدی، بدون آسیب رسیدن به بام می‌توان به محیط زیست کمک شایانی نمود.

Call Now Button