ورق آلومینیومی با فرم ایستادرز نوژان


این لایه که پوشاننده نهایی سیستم ایستادرز و جلوه بخش پوششش نمایان سقف ایستادرز می‌باشد از جنس ورق آلومینیوم به ضخامت 0/9 و یا 1 میلی متر می‌باشد. تولید این لایه در محل پروژه به وسیله دستگاه رول فرمینگ انجام می‌شود. در نتیجه امکان تولید آن بدون محدودیت در طول تا 150 متر را امکان پذیر می‌سازد.

ورق آلومینیومی ایستادرز نوژان (فلکس زیپ - FlexZip ) به 5 صورت ذیل قابل تهیه و تامین می‌باشد:

ورق آلومینیومی ایستادرز
 • ورق آلومینیومی رنگی وارداتی از نوع PVDF
 • ورق آلومینیومی رنگی وارداتی از نوع پلی استر
 • ورق آلومینیومی رنگی ایرانی از نوع پلی استر
 • ورق آلومینیوم وارداتی از نوع امباس بدون رنگ و یا رنگی
 • ورق آلومینیوم ایرانی از نوع امباس بدون رنگ و یا ورق آلومینیوم ساده بدون رنگ

دستگاه زیپ ایستادرز:

ورق آلومینیوم لایه نهایی ایستادرز نوژان (فلکس زیپ - FlexZip) با فرم U شکل که دو سر آن به صورت کام و زبانه می‌باشد، بدون استفاده از پیچ و پرچ بر روی پایه های نگهدارنده (کلیپس آلومینیومی) کنار یکدیگر نصب می‌گردند که در ابتدا به وسیله دستگاه زیپ دستی کنار یکدیگر نگه داشته می‌شوند و سپس در پایان پوشش به وسیله دستگاه زیپ اتوماتیک کنار هم نصب می‌گردند.

عدم استفاده از پیچ و پرچ در نصب لایه نهایی پوشش ایستادرز باعث می‌شود ورق های ایستادرز بتوانند در اثر انبساط و انقباض ناشی از تغییرات دمایی در طول روز و شب کنار یکدیگر حرکت ناچیز خود را بر روی کلیپس ها داشته باشند و آب بندی خود را حفظ کنند.

انواع تیپ ورق های لایه نهایی سیستم ایستادرز نوژان:


 • پروفیل استاندارد بدون قوس (عرض ثابت)   N-St 400-65
 • پروفیل استاندارد بدون قوس
 • پروفیل قوسدار با عرض ثابت و قوس محدب   N-St-Ce 400-65
 • پروفیل قوسدار با عرض ثابت و قوس محدب
 • پروفیل قوسدار با عرض ثابت و قوس مقعر   N-St-Cx 400-65
 • پروفیل قوسدار با عرض ثابت و قوس مقعر

 • پروفیل با عرض ثابت و قوس محدب و مقعر (با فرم s)   N-St-Sc 400-65
 • پروفیل با عرض ثابت و قوس محدب و مقعر
 • پروفیل با عرض متغیر بدون قوس (پروفیل کونیک)   N-Tp n-65
 • پروفیل با عرض متغیر بدون قوس
 • پروفیل با عرض متغیر قوسدار (پروفیل کونیک قوسی)   N-Tp-C n-65
 • پروفیل با عرض متغیر قوسدار
Call Now Button