سقف ایستادرز
پس از سه مقاله نخست که در مقاله اول سیستم سقف ایستادرز را معرفی نمودیم ، در مقاله دوم شش مزیت سقف های ایستادرز را معرفی نمودیم و در مقاله سوم به نه مزیت دیگر سقف های زیپ پانل پرداختیم وقت آن فرا رسیده تا نگاهی به معایب استفاده از سقف ایستادرز داشته باشیم. معایب استفاده از سقف ایستادرز:
  • نیاز به اکیپ اجرایی خاص و تعلیم دیده
  • هزینه تمام شده
  • ضربه پذیر بودن
پوشش سقف های ایستادرز کلزیپ نیازمند مجموعه ای می باشد که هم به لحاظ فنی و مهندسی کلیه موارد و نکات و ملزومات سقف را از قبل پیش بینی نمایند و هم نیروی مجرب و کارآمدی که بتواند موارد فنی را در محل پروژه اجرایی نماید.
  • نیاز به اکیپ اجرایی خاص و تعلیم دیده:

پوشش سقف های ایستادرز کلزیپ نیازمند مجموعه ای می باشد که هم به لحاظ فنی و مهندسی کلیه موارد و نکات و ملزومات سقف را از قبل پیش بینی نمایند و هم نیروی مجرب و کارآمدی که بتواند موارد فنی را در محل پروژه اجرایی نماید. لذا برای نصب این نوع پوشش نیاز به نیروهای کارآمد و باتجربه و تعلیم دیده می باشد. لذا علاوه بر آنکه می بایست بسیار در انتخاب گروه اجرایی دقت شود، هزینه های آن نیز به نسبت اجرای دیگر پوشش ها به نسبت بالاتر می باشد.

در نتیجه چنانچه سقف بمو توسط اکیپ فنی و اجرایی مناسبی کار نشود، کل ماهیت سقف ایستادرز زیر سوال می رود و اتفاقات غیرمترقبه ای در طی زمان برای آن خواهد افتاد. از جمله ازبین رفتن عایق بودن سقف آبدهی سقف، بلند شدن لایه های سقف دراثر نیروی باد و ....

  • هزینه تمام شده

هزینه اولیه محصول سقف ایستادرز که متشکل از کلیه لایه های مورد نیاز یک سقف ایمن (از جمله عایق حرارتی و رطوبتی) می باشد، بالاتر از برخی پوشش های معمول و متداول می باشد. ولی برای اجرای سقف های بدون شیب و پوشش سقف استخر بهترین گزینه هست

علت آن نیز با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت مزایا بیان شده است.

لازم به ذکر است با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش مزایا و با توجه دوام و ماندگاری بالای سقف و عدم نیاز به هزینه های سالیانه تعمیر و نگهداری، در طول سالیان بهره برداری مقدار بهای تمام شده بسیار مناسب تر خواهد بود. و در واقع هزینه آن یکبار و در زمان ساخت پرداخت می شود.

  • ضربه پذیر بودن

با توجه به آنکه لایه نهایی سقف زیپ پانل معمولا از ورق آلومینیومی به ضخامت 0.9 تا 1 میلی متر استفاده می شود، در نتیجه چنانچه در معرض جنس نوک تیز قرار بگیرد و یا ضربه ای مانند افتادن اجسام سنگین و ... به آن بخورد ، دچار آسیب خواهد شد.

امیدواریم در این چهار بخش توانسه باشیم معرفی مناسبی از

سقف یکپارچه ایستادرز داشته باشیم

Call Now Button