ورق لایه زیرین:

لایه زیرین ایستادرز

لایه زیرین در سیستم ایستادرز علاوه بر ایجاد بستری مناسب جهت تردد بر روی سقف و سهولت در اجرای لایه های دیگر پوشش، جهت نگه داشتن عایق های حرارتی و رطوبتی استفاده و نصب می‌شود.

انواع مقاطع لایه زیرین:

 • ورق با مقطع ذوزنقه گام کوتاه
 • ورق با مقطع ذوزنقه گام بلند (با ارتفاع 6 تا 6.5 سانتی متر)
 • ورق با مقطع سینوسی
 • لایه زیرین می‌تواند از دو نوع گالوانیزه و آلومینیوم به صورت بی رنگ یا رنگی مورد استفاده قرار گیرد.


  عایق رطوبتی (فویل عرقگیر - Vapour Barrier):

  عایق رطوبتی ایستادرز

  جهت جلوگیری از تعریق داخلی سقف ایستادرز بر روی ورق ذوزنقه ای لایه زیرین به صورت سرتاسری پهن و نصب می‌شود.

  این لایه به صورت رول می‌باشد و ضخامت آن 220 تا 240 میکرون می‌باشد که متشکل است از فویل آلومینیوم، پلی استر و پلی اتیلن.


  امگا اسپیسر:

  امگا اسپیسر ایستادرز

  امگا اسپیسر از جنس گالوانیزه و به ضخامت 1/25 میلی متر جهت نشیمن کلیپس آلومینیومی و انتقال بار به پرلین استفاده می‌شود. فواصل امگاها بستگی به نوع پروژه و بار برف و باد متغیر می‌باشد.


  کلیپس آلومینیومی به همراه پد عایق حرارتی از جنس pvc:

  کلیپس آلومینیومی ایستادرز

  با توجه به آنکه در سیستم ایستادرز نوژان ورق آلومینیومی کلزیپ لایه نهایی بدون استفاده از پیچ و یا پرچ نصب می‌شود، کلیپس تکیه گاه این لایه می‌باشد. کلیپس آلومینیومی به همراه پایه کلیپس (پد عایق حرارتی) در فواصل مناسب (عرض ورق لایه نهایی که در حدود 40 سانتی متر می‌باشد) بر روی امگاها نصب می‌شوند و بار وارده بر روی سقف از طریق این پایه ها به امگا و پرلین انتقال می‌یابد.

  کلیپس آلومینیومی با ارتفاع های متغیر 8، 10، 12، 14، 16 و 18سانتی متر موجود می‌باشد که جهت پوشش های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  پد عایق حرارتی کلیپس (پایه کلیپس) جهت جلوگیری از اتصال کوتاه بین کلیپس آلومینیومی و امگای گالوانیزه وجلوگیری از سولفاته شدن، زیر تمامی کلیپس ها نصب می‌شود. پایه کلیپس های نوژان با ارتفاع 0/5 و 1/5 سانتی متر موجود می‌باشد.


  عایق حرارتی پشم سنگ:

  عایق حرارتی ایستادرز

  در فاصله ایجاد شده بین امگا و کلیپس ها و زیر ورق لایه نهایی، عایق حرارتی پشم سنگ استفاده می‌شود که دانسیته و ضخامت آن با توجه به محل اجرا و کاربری پروژه محاسبه و اجرا می‌گردد.

  Call Now Button