برای پروژه شما چه نوع پوششی سقفی مناسب هست؟ سقف ایستادرز آیا مناسب سازه شماست؟

باتوجه به شیب خارجی و شکل خارجی نهایی سقف شما برای پروژه شما چه پوششی مناسب هست؟

سقف زیپ پانل آیا مناسب هست؟

با توجه پروژه خود سقف عامل محدود کننده هست یا خیر؟ سقف دهانه بزرگ نیاز دارید شما چه انتظاری از پوشش سقف سازه خود دارید؟ سقف کلزیپ را می شناسید؟ زیبایی تا جه حد اهمیت دارد؟ پوشش سقف بمو را دیده اید؟

آیا آینده سازه برای شما مهم هست؟

برای کاهش هزینه های نگهداری سازه چه برنامه ای دارید؟ این سوالات اولین سوالات مهم در یک پروژه هست ! که می تواند شما را برای انتخاب نوع پوشش سقف یاری کند اگر شما سقف قوسی یا سقف صاف بخواهید یا برای آینده سازه اهمیت قایل شوید اینکه یک پوشش سقف شما باعث زیبایی سازه باشد یا نقطه تاریک پروژه شود یا حتی بخاطر سقف سازه مجبور به اجرای کل سازه به نحو دیگری شوید و محدودیت هایی برای خود ایجاد کنید می تواند شما را در اجرای پروژه یاری کند!
پیشنهاد ما مشورت با مهندسین شرکت دانش نوژان ایستا هست تا به شما مشاوره دهند و شما را یاری دهند
 
Call Now Button