ملحقات قابل نصب بر روی سقف ایستادرز نوژان:


طراحی سیستم ایستادرز نوژان به گونه ای است که به راحتی و بدون ایجاد سوراخ و یا پیچ و پرچ بر روی لایه نهایی پوشش سقف با استفاده از براکت و اتصالات ویژه می توان سیستم پله ایستادرز، بر روی گام های ورق لایه نهایی نصب شود.


سیستم مسیر دسترسی یا پله بر روی سقف ایستادرز (WalkWay):

سیستم پله سقف ایستادرز

پس از اتمام نصب سقف های ایستادرز و در دوران بهره برداری از پروژه، لازم است آبروها هر چند وقت یکبار بازرسی و تمیز شوند و نیز در صورت وجود بازشو بر روی سقف نیاز به بازرسی و کنترل سالیانه دارد.

برای این منظور و جهت سهولت در رفت و آمد و حفظ ایمنی هنگام تردد بر روی سقف، استفاده از قطعات و اتصالات Walkway که جهت نصب بر روی سقف ایستادرز مهندسی و طراحی شده است، پیشنهاد می‌گردد که قابلیت نصب سریع و آسان را دارند.

طراحی Walkway مخصوص نوژان به گونه ای است که بسیار مقاوم بوده و با تغییر زاویه چرخش به راحتی بر روی سقف های قوسی نصب می‌گردد.

Call Now Button