ملحقات قابل نصب بر روی سقف ایستادرز نوژان:

طراحی در سیستم ایستادرز نوژان به گونه ای است که به راحتی و بدون ایجاد سوراخ و یا پیچ و پرچ بر روی لایه نهایی پوشش سقف با استفاده از براکت و اتصالات ویژه می توان سیستم برفگیر ایستادرز، را بر روی گام های ورق لایه نهایی نصب شود.


سیستم برفگیر ایستادرز (Snow Gaurd):

سیستم برفگیر سقف ایستادرز

با آب شدن برف انباشته شده بر روی سقف های قوسی و یا شیبدار و ریزش ناگهانی آن به داخل آبرو منجر به آسیب دیدگی و خسارت به سقف و بدنه ساختمان می‌شود.

با نصب المان برفگیر بر روی سقف ایستادرز، برف انباشته شده بر روی سقف پشت برفگیر باقی می‌ماند و در اثر تابش نور خورشید به صورت تدریجی آب شده و به داخل آبرو هدایت می‌شود.

Call Now Button