سیستم آبرو ایستادرز:


پوشش سقف ایستادرز نوژان به دلیل نحوه تولید و نصب 100% آب بند می‌باشد. بنابراین رواناب ناشی از بارش بر روی سیستم ایستادرز که مستقیم به سمت آّبروها هدایت می‌شود نیز باید به روشی 100% آب بند به سمت رایزرها هدایت و به بیرون از ساختمان انتقال یابد.

لذا جهت محقق شدن این مهم، لازم است آبرو (Gutter) نیز کاملاً اصولی تامین و تعبیه شود. در نوژان، ابتدا محاسبات مربوط به آبرو به چندین روش انجام می‌شود و به این ترتیب ابعاد آبروی مورد نیاز به دست می‌آید.

آبروها به صورت تکجداره و یا دوجداره تولید و نصب می‌شوند. اگر آبرو با فضای داخل ساختمان در ارتباط باشد به صورت دوجداره و در غیر اینصورت به صورت تکجداره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بین لایه های آبروی دوجداره عایق حرارتی پشم سنگ قرار می‌گیرد.

با توجه به شرایط محیطی پروژه و یا نوع کاربری، آبروها از جنس گالوانیزه و یا آلومینیوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به محدودیت در تولید طول آبرو، نیاز به اتصال طولی آبرو می‌باشد که این مسئله می‌تواند نقطه ضعف آبروها محسوب شود. جهت حل این مشکل با توجه به ضرایب انبساط طولی آلومینیوم و گالوانیزه در فواصل مناسب از درز انبساط آبرو (Expansion Joint) استفاده می‌شود.

در این صورت دراثر انبساط و انقباض ناشی از سرما و گرما در طی روز و شب، آبروها از محل اتصال جدا نمی‌شوند و آبروها نیز مانند سقف، ایمن و مناسب به جهت نفوذپذیری آب خواهند بود.

خروجی آبرو نیز متناسب با جنس آّبرو و با توجه به محاسبات صورت گرفته تعبیه و اجرا می‌شود.

Call Now Button