روش تولید و کرو ورق آلومینیومی با فرم ایستادرز نوژان:


روش تولید ایستادرز:

کویل خام آلومینیوم با عرض سفارشی در محل پروژه داخل دستگاه رول فرمینگ که داخل کانتینر و قابل حمل به محل پروژه است گذاشته و کویل خام توسط غلطک هایی که در دستگاه موجود است نهایتا به فرم نهایی مطابق شکل تولید می‌شود.


عملیات کرو ایستادرز:

در صورتیکه پوشش مورد نظر به صورت قوسدار (بخشی از استوانه، کره، بیضوی و ...) باشد و نیازبه کرو داشته باشد لازم است دستگاه کروینگ را با شعاع قوس مورد نیاز تنظیم نمود و ورق ایستادرز تولید شده را با آن شعاع، کرو نمود.

در شعاع های بالا ، با توجه به خاصیت ارتجاعی ورق آلومینیوم با وزن خود بر روی قوس به راحتی فرم گرفته و نصب می‌شود و نیازی به کرو کردن ندارد.

Call Now Button