ملحقات قابل نصب بر روی سقف ایستادرز نوژان:

طراحی سیستم ایستادرز نوژان به گونه ای است که می‌توان به راحتی و بدون ایجاد سوراخ و یا پیچ و پرچ بر روی لایه نهایی پوشش سقف با استفاده از براکت و اتصالات ویژه سقف ایستادرز، بر روی گام های ورق لایه نهایی نصب شود.


بام سبز ایستادرز:

بام سبز سقف ایستادرز

بامهای سبز می‌توانند پاسخگوی بخشی از نیاز همیشگی انسان به صورت نوین باشند. این فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند. این فضاها ضمن فراهم آوردن موقعیتهائی برای رشد خلاقیت زمینه معاشرت تعامل و تقابل اجتماعی و کاربردهائی همچون ایجاد آرامش ارتباط سرگرمی در کاهش آلودگی و بهبود محیط زندگی بسیار موثرند.

از آنجاییکه سقف ایستادرز نوژان کاملا آببند می‌باشد بستر بسیار مناسبی جهت پوشش های سبز می‌باشد.

بر روی بام سبز زهکش و دیگر لایه های بام سبز اجرا می‌گردد و رواناب ناشی از آبیاری از طریق پوشش آببند ایستادرز به آبرو هدایت می‌شود.

Call Now Button